024.71000008

ILAND VIỆT NAM TUYỂN DỤNG 2020

Trang mới 0 (0)

Marketing nghiên cứu thị trường Marketing nghiên cứu thị trường Marketing và nghiên cứu thị trường Thẩm định dự án đầu tư bất động sản Marketing và nghiên cứu thị trường Hỗ trợ pháp lý Marketing và nghiên cứu thị trường Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp Marketing và…

Chuyên viên quay dựng Video 0 (0)

Tuyển dụng video
Thực hiện các công việc và hoạt động liên quan đến quay dựng của công ty nhằm thúc đẩy thương hiệu của công ty. Vị trí công tác: NV. Chuyên viên quay dựng- Phòng: Marketing – Bộ phận: Bậc trung 1. Quản lý trực tiếp: TP Marketing/CT.HĐQT 2. Địa điểm…

Chuyên viên thiết kế đồ họa 0 (0)

tuyen dung thiet ke do hoa
Thực hiện các công việc và hoạt động liên quan đến thiết kế ấn phẩm các hoạt động Marketing và truyền thông của công ty nhằm thúc đẩy thương hiệu của công ty. Vị trí công tác: NV. Chuyên viên thiết kế – Phòng: Marketing – Bộ phận: Bậc trung…

Nhân viên lái xe 0 (0)

Tuyển dụng : Nhân viên lái xe. 1. Địa điểm làm việc: Hà Nội 2. Trách nhiệm công việc: – Thực hiện công việc đưa đón BLĐ và CBCNV theo yêu cầu hằng ngày. – Thực hiện đúng các quy định an toàn lao động. – Bảo quản, giữ gìn…

Nhân viên nghiên cứu thị trường 0 (0)

chủ đầu tư dự án bất động sản
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Vị trí công tác: NV. Nghiên cứu thị trường – Phòng: Marketing – Bộ phận: Bậc trung 1. Quản lý trực tiếp: TP Marketing 2. Địa điểm làm việc: VP.HN và các địa điểm khác theo yêu cầu công việc của Công ty. 3. Hình thức…
Menu