024.71000008

  1. Trang chủ
  2. Đầu tư Bất động sản

ĐẦU TƯ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Đầu tư bất động sản

Với tiềm lực tài chính dồi dào, chiến lược kinh doanh của ILand Việt Nam tập trung đầu tư vào thị trường sơ cấp tại các tỉnh, thành có tiềm năng và còn cơ hội hấp thụ sản phẩm ở những phân khúc phù hợp;

ILand Việt Nam định hướng nỗ lực phát triển các dự án bất động sản theo chiến lược sản phẩm độc đáo, hài hòa giữa giá trị tài sản, lợi ích kinh tế với tiện ích sử dụng, gắn liền với phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.

ILand Việt Nam tham gia đầu tư thứ cấp một phần sản phẩm hoặc toàn bộ dự án bất động sản nếu đáp ứng được các tiêu chí đầu tư và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của công ty.

Instagram
Pinterest
Menu