024.71000008

  1. Trang chủ
  2. Thẩm định giá & đầu tư bất động sản

DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ & ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

Đối với các chủ đầu tư muốn mua lại các dự án bất động sản đôi khi không nắm rõ được toàn bộ thực trạng của dự án. Nếu không thẩm định kỹ sẽ bị mắc cạn số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng do không thẩm định kỹ, chủ quan hoặc không đủ nghiệp vụ để thẩm định.

Thẩm định giá giúp chủ đầu tư nắm rõ được giá trị của dự án

Thẩm định giá giúp chủ đầu tư nắm rõ được giá trị của dự án

Chúng tôi với đội ngũ chuyên gia kinh tế xây dựng, kiến trúc, thẩm định giá. Chúng tôi có thể thẩm định giá bất động sản bao gồm thẩm định cả hữu hình và vô hình để đưa về giá trị thực tế, đảm bảo lợi ích cho các bên. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đánh giá tình hình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, tình hình quy hoạch, nhu cầu nhà ở tại địa phương v.v… Chúng tôi đưa ra những dự báo cho xu hướng phát triển bất động sản tại địa phương cũng như trực tiếp cho dự án.

  • Thẩm định hồ sơ pháp lý của dự án bát động sản:

Thẩm định hồ sơ pháp lý của dự án, theo trình tự các bước về đầu tư xây dựng bao gồm:

–      Chủ trương đầu tư;
–      Lựa chọn nhà đầu tư (đấu thầu, đấu giá dự án);
–      Lập quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết 1/2000, 1/500;
–      Chấp thuận đầu tư (chứng nhận đầu tư);
–      Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở;
–      Báo cáo đánh giá tác động môi trường;
–      Các thỏa thuận đấu nối chuyên ngành (điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, giao thông, thông tin liên lạc);
–      Các thủ tục về đất đai bao gồm: Giải phóng mặt bằng và tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, định giá đất, thông báo tiền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
–      Thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán;
–      Giấy phép xây dựng;
–      Các văn bản trình thủ tục của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan tùy theo đặc thù dự án.

  • Thẩm định Quy hoạch-Thiết kế dự án:

*     Quy hoạch:

–      Quy mô, vị trí dự án;
–      Thông số, cơ cấu sản phẩm: đất ở (shophouse, liền kề, biệt thự, căn hộ); đất thương mại dịch vụ (khách sạn, văn phòng); Văn hóa giáo dục, cây xanh cảnh quan, tiện ích; giao thông, bãi đỗ xe;
–      Phương án điều chỉnh quy hoạch để tối ưu hóa (tổng thể, cục bộ, tiện ích).

*     Thiết kế:
+     Công trình kiến trúc: thấp tầng (shophouse, liền kề, biệt thự); cao tầng, thương mại dịch vụ
+     Công trình Hạ tầng kỹ thuật:
–      San nền
–      Giao thông
–      Thoát nước mưa, thoát nước thải và trạm xử lý
–      Cấp nước
–      Điện, thông tin liên lạc
–      Cây xanh cảnh quan

+     Phương án điều chỉnh quy hoạch để tối ưu hóa (kiến trúc, kết cấu, M&E).

  • Thẩm định về hiệu quả kinh tế dự án:

+      Tổng mức đầu tư:

–      Chi phí giải phóng mặt bằng;
–      Chi phí xây dựng;
–      Chi phí thiết bị;
–      Chi phí quản lý dự án;
–      Chi tư vấn đầu tư xây dựng;
–      Chi phí khác;
–      Chi phí quyền Sử dụng đất;
–      Chi phí dự phòng;
–      Lãi vay trong thời gian xây dựng;
–      Giá vốn sản phẩm.

+     Tiến độ đầu tư
+     Nguồn vốn đầu tư và tiến độ huy động vốn
+     Doanh thu, kế hoạch bán hàng, giá bán sản phẩm
+     Dòng tiền dự án
+     Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế dự án.

Đối với các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân muốn thẩm định giá trị sản phẩm của dự án để ra quyết định đầu tư, chúng tôi cung cấp dịch vụ thẩm định độc lập, khách quan, minh bạch, rõ ràng, nhằm giảm thiểu rủi ro để hỗ trợ cho việc ra quyết định đầu tư.

Instagram
Pinterest
Menu