024.71000008

 1. Trang chủ
 2. Thu xếp huy động vốn

DỊCH VỤ THU XẾP HUY ĐỘNG VỐN

Thu xếp huy động vốn bất động sảnTrên cơ sở phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích các dự án đầu tư bất động sản, đánh giá thực trạng tài chính của khách hàng; ILand Việt Nam phối hợp và tư vấn về quản trị tài chính, thu xếp huy động vốn cho doanh nghiệp bất động sản:

 • Xác định tổng nhu cầu nguồn vốn
 • Xác định lộ trình, kế hoạch huy động vốn ngắn hạn và dài hạn cho cả công ty và/hoặc cho từng dự án

ILand Việt Nam hỗ trợ tìm kiếm, tư vấn và giới thiệu cho khách hàng các đối tác có năng lực để thực hiện một và/hoặc nhiều giải pháp về quản trị doanh nghiệp về nguồn vốn cho doanh nghiệp bao gồm:

 • ILand Việt Nam đầu tư trực tiếp;
 • Phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
 • Vốn vay từ tổ chức tín dụng;
 • Phát hành chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư
 • IPO và niêm yết cổ phiếu lên thị trường chứng khoán
 • Bán sản phẩm, chuyển nhượng 1 phần dự án cho nhà đầu tư;
 • Thành lập doanh nghiệp dự án mới để hợp tác kinh doanh dự án;
 • Bảo lãnh cho các nhà thầu thi công dự án;
 • Người mua trả trước;
Pinterest
Instagram
Menu