024.71000008

  1. Trang chủ
  2. IPO và niêm yết chứng khoán

DỊCH VỤ IPO & NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng  tình hình hoạt động của công ty và thẩm định các dự án bất động sản; ILand Việt Nam sẽ phối phợp với các đối tác là đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO)  và niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp lên sàn chứng khoán.

Các công việc cụ thể bao gồm:

  • Rà soát tài chính doanh nghiệp và chuẩn hóa các điều kiện niêm yết
  • Thực hiện IPO và chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư
  • Đăng ký công ty đại chúng
  • Đăng ký lưu ký chứng khoán
  • Niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán
  • Vốn hóa giá trị tài sản dự án bất động sản
  • Chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, các quỹ đầu tư.
  • Phân phối cổ phiếu song song cùng với kế hoạch bán hàng dự án để thu về dòng tiền đã bỏ ra;

Khi đó doanh nghiệp sẽ đạt được lợi ích kép từ dòng tiền thu được từ bán hàng dự án bất động sản và dòng tiền thu được từ việc bán cổ phần có mức giá cao.

Instagram
Pinterest
Menu